ELEKTRONİK SERVİSLER AYDINLATMA METNİ

1. Amaç ve Kapsam
AYDO YAZILIM (bundan sonra kısaca “Kuruluş” olarak anılacaktır) olarak, paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusunda özenle çalıştığımızı söylemek isteriz. CLOCK&WISE bir AYDO YAZILIM markasıdır. Kuruluş bu metinde ve Gizlilik Politikasında belirtilen durumlarda bir “veri sorumlusudur”. Kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK”) ve uygun olarak işliyor, korunması için ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler alıyoruz.
Bu çerçevede, video konferans katılımcılarının, anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişime geçenlerin ve internet tabanlı dosya paylaşımı yaptığımız kişilerin kişisel verilerini aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlenmektedir. Kişisel verilerinizi nasıl işlendiğine ilişkin daha detaylı bilgi için aydınlatma yükümlülüğümüzün bir parçası olan Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.
İnternet sitemizde paylaştığımız bize ait olmayan internet siteleri ve bu sitelerin sahibi olan firmaların sağladığı veri güvenliği önlemleri konusu bizim sorumluluğumuzda değildir. Bunlarla ilgili site ve/veya kuruluşun veri güvenliği politikalarını incelemenizi öneririz.

2. Bazı Temel Kavramlar
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Alt Veri İşleyen: Veri sahibinin verilerini veri sorumlusu ile birlikte ama kendi amaçları doğrultusunda ve kendi vasıtaları ile işleyen, kendi veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

3. Veri Sorumlusunun Kimliği
AYDO YAZILIM (CLOCK&WISE) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. Maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır:
Ünvan: AYDO Yazılımı Bilgisayar Teknolojileri ve Ticaret Ltd. Şti.
Adres: Eti Mah GMK Bulvarı No: 56/16 Çankaya / ANKARA
Web adreslerimiz: www.aydoyazilim.com, www.clockandwise.com, www.kisiselveriler.blog
Telefon : +90 (532) 785 87 28
yazışma adresine veya faks numarasına, ya da kisiselveriler@aydoyazilim.com adresine elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz.

4. Hukuki Nitelik ve Kapsam
6698 sayılı Kanunu’nun 10’uncu maddesi, veri sorumlularına kişisel verileri işlenen kimseleri aydınlatma yükümlülüğü getirmiştir. Aydınlatma yükümlülüğü, KVK Kanunu’nun 11 inci maddesinde sayılan haklarınız ile, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin işleme amaçları, aktarıldığı kişiler, aktarma amaçları, ve yöntemleri kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, veri sahibi olarak nasıl başvuracağınız gibi konularda bilgilendirilmenizi gerektirir.
AYDO YAZILIM (CLOCK&WISE) işbu “Aydınlatma Metni” ve “Gizlilik Politikası” ile kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

5. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız
Kişisel verileriniz KVK Kanunundaki ilkeler doğrultusunda;
• Ürün ve hizmetlerden haberdar edilmeniz ve bu hizmetlerden daha iyi yararlanabilmeniz,
• Sunduğumuz ürün ve hizmetlerin kalitesinin artırılması,
• Müşteri, tedarikçilerimizin dijital varlıklarını ve bunlarla ilgili olan haklarını korumalarına, yönetmelerine ve devretmelerine yardımcı olmak,
• Kullanıcı kimliklerinin oluşturulabilmesi, doğrulanabilmesi ve yönetilebilmesi,
• Müşteri ve tedarikçi işlerin yürütülmesi için belge ve bilgi paylaşımı,
• İş ilişkilerinin yürütülmesi,
• Kalite süreçlerinin yürütülmesi,
• İş görüşmelerinin zamanında ve etkili bir biçimde gerçekleştirilmesi,
• Müşterilerin ve potansiyel müşterilerin ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirilmesi,
• Kuruluş ürün ve hizmetlerinin tanıtılması ve duyurulması,
• İşlerin zamanında ve gereğine uygun bir biçimde tamamlanabilmesi,
amaçları doğrultusunda KVK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işliyoruz.

6. Kişisel Verilerinizin İşlenme Yolları
Verilerinizi, Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan ilkelere uygun olacak şekilde ve açık rızanızı alarak işliyoruz.
6.1. Video Konferans Uygulamaları
İş amacıyla kullandığımız Zoom ve diğer video konferans uygulamalarının kullanılması kimlik, iletişim, lokasyon, görsel ve işitsel kayıtlar, işlem güvenliği ve benzeri kategorilerde kişisel verilerinizin işlenmektedir.
6.2. Anlık Mesajlaşma Uygulamaları
İş amacıyla kullandığımız anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden kimlik, iletişim, lokasyon, görsel ve işitsel kayıtlar ve benzeri kategorilerde kişisel verilerinizin işlenmektedir.
6.3. İnternet Tabanlı Dosya Paylaşım Uygulamaları
İş amacıyla kullandığımız anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden kimlik, iletişim ve benzeri kategorilerde kişisel verilerinizin işlenmektedir.
6.4. Sosyal Medya Hesapları
Facebook üzerinden clockandwise, AyDo Yazılım, Kişisel Veriler Hakkında Herşey, Twitter üzerinde clock_and_wise, aydoyazilim, KVeriler_BLOG, Youtube üzerinde Clock&Wise, Instagram üzerinde clockandwise ve Linkedin üzerinde Clock & Wise hesaplarımız bulunmaktadır. Bilgilendirme ve tanıtım amacıyla kullandığımız sosyal medya hesaplarımız üzerinde takipçilerin isim, soy isim, kullanıcı adı, profil resmi bilgileri işlenmektedir.

7. Kişisel Verilerin Paylaşılması
7.1. Hangi amaçlarla paylaşıyoruz

AYDO YAZILIM (CLOCK&WISE) olarak KVK Kanunu’na uygun olarak topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizi, iş sürekliliği ve hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde; resmi kurum/kuruluşlara, ticari ya da sektörel ilişki içinde bulunduğumuz yurt içi ve yurt dışı tedarikçilerimize, idari ve teknik kapsamda hizmet alınan yurt içindeki ve dışındaki firmalara ve servislere, kuruluşun çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki yurt içindeki ve yurt dışındaki şirketlere aktarılmaktadır. Verileri kimlerle ve nasıl paylaştığımız konusunda detaylı bilgiye “Gizlilik Politikamızdan” erişebilirsiniz.
7.2. Yurt Dışına Aktarım
Günümüzde yaygın ve kaçınılmaz olarak kullanılan bulut, anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile hizmet sunumu amacıyla yurt dışında yerleşik aşağıdaki taraflarla paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz bu kapsamda,
a. Ofis iş ve işlemleri için ABD Menşeli Microsoft ile,
b. İş amacıyla çalışanlar arasında ve müşterilerle kurulan ilişkilerde anlık mesajlaşma uygulaması olarak Whatsapp uygulaması üzerinden ABD Menşeli Facebook ile,
c. Müşterilere teknik destek sağlayabilmek için uzaktan erişim sağlayan ABD menşeli Ammy, Almanya menşeli Anydesk ve Teamviewer ile,
d. Video konferanslar hizmetleri için ABD menşeli Zoom ile,
e. Günlük iş faaliyetlerinin yürütülmesi için mobil ve masaüstü İşletim sistemleri sağlayan ABD menşeli Apple, ABD menşeli Microsoft ve Google ile,
f. Sosyal Medya hizmeti sunan ve yurt dışından hizmet veren ABD menşeli Facebook, Twitter, Instagram ve Linkedin ile paylaşılmaktadır.
Her bir hizmet sağlayıcının kendi gizlilik politikalarına şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
1. Microsoft (https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement)
2. Whatsapp (https://www.whatsapp.com/legal/client)
3. Ammy (https://www.ammyy.com/en/priv_policy.html)
4. Anydesk (https://anydesk.com/en/privacy)
5. Teamviewer (https://www.teamviewer.com/en/privacy-policy/)
6. Zoom (https://zoom.us/privacy)
7. Apple (https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/)
8. Facebook (https://www.facebook.com/policy.php)
9. Twitter (https://twitter.com/en/privacy)
10. Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875)
11. Linkedin (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy)

8. Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz?
AYDO YAZILIM (CLOCK&WISE) tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede kullandığımız yazılımların standartlara uygun olmasına, veri paylaşılan veri işleyenler ve üçüncü taraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalamaya ve kuruluş içinde Gizlilik Politikamıza uymaya özen göstermekteyiz.

9. Toplantı Kayıtlarının Paylaşılması ve Yayınlanması
Toplantı içeriği hizmete özel ve gizli olup, Kuruluşumuz bünyesinde ilgili iş arkadaşlarımızla ve toplantının amacı ile sınırlı olarak iş ortaklarımızla paylaşabiliriz.
Yine toplantı başlangıcında bilgilendirmek kaydıyla ve ayrıca sözlü ve yazılı izninizi alarak toplantıyı ve içeriğini sosyal medya ve/veya diğer yaygın organları üzerinden paylaşabilir ve yayınlayabiliriz. Buna onay vermiyorsanız sözlü bilgilendirmenin ardından buna itiraz edebilir, toplantıdan ayrılabilirsiniz.

10. Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Kişisel veri sahipleri olarak, KVK’nın 11 inci maddesinde sayıldığı şekliyle;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f) KVK ’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

11. Üçüncü Tarafların İşlemleri
Bu Aydınlatma Metni ve açık rıza beyanı yalnızca AYDO YAZILIM (CLOCK&WISE) tarafımızdan ve bizim kontrolümüzde yürütülen uygulamalar için geçerlidir. Uygulamalarına katılan diğer tarafların bizim bilgimiz dışında diğer katılımcılardan izinli veya izinsiz olarak yürütebilecekleri veri işleme faaliyetleri, söz konusu kişi/kişilerin sorumluluğundadır.

12. Kişisel Verilerinizle İlgili Bilgi Alma Hakkınız ve Başvuru Süreci
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki haklarınız ve başvuru şekline ilişkin Kişisel Veri Sahibi Başvuruları sayfamızdan detaylı bilgi alabilir ve süreci takip ederek <LİNK> bize başvurabilirsiniz