Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, veri sorumlularının uyması gereken yükümlülükleri sıralar. KVK Kurumuna ait Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)'e bildirimde bulunmak bu yükümlülüklerden birisidir. Aşağıdaki sınıflandırmaya uyan kurum ve kuruluşlar belirtilen son tarihlere kadar VERBİS sistemine kayıt olmak ve VERBİS bildirimlerini sisteme yüklemek zorundadır.

Kimler VERBİS Bildiriminde Bulunmak Zorundadır:

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile;

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ VERİ SORUMLULARINDAN SON BİLDİRİM TARİHİ
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok olanlar 30.09.2020
Yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olanlar
Ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olanlar 31.03.2021
Kamu kurum ve kuruluşları 31.03.2021

Biliyor Muydunuz?

VERBİS’e kayıt ve veri bildiriminde bulunmayarak yükümlülüğünüzü yerine getirmemeniz durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 36.053 TL ile 1.802.636 TL arasında idari para cezasıyla (2020 yeniden değerleme oranları ile) cezalandırılmanız söz konusudur.

VERBİS Bildirim Hizmet Kapsamı

VERBİS bildiriminde bulunabilmeniz için öncelikle kurum ve kuruluşunuzun VERBİS sistemine kayıt olması sağlanacaktır. VERBİS sistemine kayıt olmanızın ardından kişisel veri envanterinizin hazırlanması gerekmektedir. Bu kapsamda hangi birimlerinizin, hangi faaliyetler kapsamında, kimlere ait olan, hangi verileri işlediği gibi bilgileri içeren temel bir tablo çıkarılmaktadır. Bu işlemin ardından hazırlanan kişisel veri envanteri esas alınarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği standartlara uygun bir özet çıkarılarak VERBİS sistemine girilebilecek hale getirilmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda;

  • Kuruluşun VERBİS kaydının gerçekleştirilmesi,
  • Kuruluşun Veri Envanterinin çıkarılması,
  • Kuruluşun VERBİS bildirim örneğinin hazırlanması,
  • Kuruluşun VERBİS bildiriminde bulunmasına yardım edilmesi,
Neden Clock&Wise ?
Bizi tercih etmeniz için önemli sebepler
Uluslararası Vizyon

Günümüzde veriler saniyeler içinde tüm dünyayı dolaşabiliyor. Bu yüzden kişisel verilerin korunması sınır aşan bir sorundur. Uluslararası tecrübemizle sınır aşan sorunlarınıza çözüm bulabiliriz.

Çok Disiplinlik

Kişisel verilerin korunması yönetimin, hukukun ve tekniğin birleşiminden oluşmuş çok disiplinli bir sorun alanıdır. Çok disiplinli ve tecrübeli ekibimizle kurumunuzun ihtiyaçlarını daha iyi anlıyoruz.

Uzmanlık

Yönetim, hukuk ve teknik alanlarında uzman ve tecrübeli ekibimizle karmaşık veri sorunlarınıza analitik yaklaşımla pratik çözümler üretebiliyoruz.

Yazan, Çizen Ekip

Clock&Wise olarak kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği bizim için yüzeysel bir iş değil. Konuya bilimsel olarak da bakıyor, sürekli düşünüyor ve üretiyoruz.

KVBlog

Clock&Wise olarak farklı sektör ve alt alanlarla ilgili olarak ürettiğimiz şimdiden yüzlerce sayfayı bulan içeriğe blogumuzdan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Bulut Uygulaması

Kuruluşların karmaşık veri süreçlerini yönetebilmeleri için ürettiğimiz, risk odaklı ve 360 derece yönetim imkanı sağlayan bulut uygulamamızla işleriniz çok kolaylaşacak.

Sertifikalandırma

ISO 27001 denetçisi ekibimizle bilgi güvenliği alandında uluslararası kabule sahip bir sertifika almanıza yardım edebiliriz.

Özelleştirilmiş Çözümler

Her sektör ve her kuruluş, farklı kişisel verileri, farklı yoğunlukta ve farklı şekillerde işliyor. Bizim için her danışanımız farklıdır ve kendine özgü çözümler ister.

Bize Güvenenler

Türkiye'nin Lider Markaları Bizi Tercih Ediyor

Sıkça Sorulan Sorular
Bir Türk firması olarak GDPR beni de etkiler mi?
KVK Kanunu, gerçek kişilerin verilerin hangi amaçla ve araçlarla işleneceğini belirleyen ve işlemek için veri kayıt sistemini kuran tüm gerçek ve tüzel kişileri veri sorumlusu sayar. Yasa, VERBİS’i bazı veri sorumluları için zorunlu tutmakla birlikte, bunun dışında veri sorumlularına çok daha geniş ve kapsamlı sorumluluklar yüklemektedir. Dolayısıyla eğer gerçek kişilerin verilerini işliyorsanız, VERBİS’e bildirim yükümlülüğünüz olmasa bile KVK Kanunu’nun diğer yükümlülüklerini yerine getirmek zorundasınız.
Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik uyarınca kişisel veri işleme envanteri hazırlanması, Sicile kayıt olmakla yükümlü veri sorumlularının yerine getirmesi gereken bir yükümlülüktür. Dolayısıyla Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna olan veri sorumlularının kişisel veri işleme envanteri hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır. Yine de kişisel verilerinizi yönetebilmeniz için “veri işleme envanteri” önemli bir araçtır ve yükümlülüğünüz olmasa bile hazırlanması önerilmektedir.
Veri İşleyenlerin VERBİS’e bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak başka kuruluşlar adına kişisel verilerini işleyen kurum ve kuruluşlar, çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri gibi gerçek kişilerin verilerini kendi amaçları doğrultusunda işliyor olacağından aynı zamanda bir veri sorumlusu olacaklardır. Bu sebeple eğer VERBİS bildirim yükümlülüğü için yukarıda belirtilen şartları taşıyorsanız VERBİS bildiriminde bulunmanız gerekecektir.
VERBİS bildiriminde bulunmak için önce sisteme kayıt yaptırmanız, bir kullanıcı adı ve şifresi almanız gerekmektedir. Kayıt işlemi tamamlandıktan ve KVK Kurumu tarafından bununla ilgili onay geldikten sonra veri envanterinizi hazırlamalı ve bu veri envanterinden yola çıkarak VERBİS bildiriminizi tamamlamalısınız.
Kurul’un 02.04.2018 tarihinde verdiği 2018/32 sayılı kararıyla dernek, vakıf ve sendikalardan yalnızca ilgili mevzuata ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler VERBIS’e bildirimde bulunmak zorunda değillerdir.
Genellikle her bir tüzel kişilik ayrı veri sorumlusu sayılır. Şirketlerin büyüklüğüne ve faaliyetlerin niteliğine göre kişisel veri riskleri azalabilir ve artabilir. Risklerin azalması veya artması şirketin veri sorumlusu olma durumunu etkilememektedir. Gruptaki her bir şirketin tek tek VERBİS yükümlülüğü olup olmadığı incelenmeli ve eğer şartları taşıyorlarsa ayrı ayrı bildirimde bulunmaları gerekmektedir.