Nedir?

KVK’nın hemen hemen herkes tarafından bilinir hale geldiği günümüzde pek çok kişi ve kuruluş GDPR’dan ve onun yarattığı risklerden haberdar değildir.

Uluslararası hukuk ve teknik alanında uzman ekibimizle kuruluşunuzun Regülasyona (GDPR) uyumlu hale gelmesi için kendi geliştirdiğimiz özgün ve yenilikçi denetim ve yönetim modelimizi kullanarak size özel bir uyum süreci hazırlıyoruz.

Kimler Yararlanabilir:

AB’de yerleşik müşteri, ortak, çalışan, kullanıcı vb. gerçek kişilerin kişisel verilerini işleyen veya bunları işleyen AB kuruluşlarının veri işleyeni olan AB dışındaki tüm kuruluşlar, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar GDPR kapsamında sayılmaktadır. Bu verileri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile AB’de yerleşik veri sorumlularına hizmet veren ve veri alışverişi yapan tüm veri işleyen kurum ve kuruluşlar yararlanabilir.

Biliyor Muydunuz?

GDPR, 1995 tarihli ve 95/46 sayılı Veri Koruma Direktifi’nden kaynaklanan tecrübe ve bundan ortaya çıkan içtihatlar üzerine geliştirilmiş, kapsamlı bir yasadır. GDPR’nin öngördüğü cezalar gerçekten ağırdır. Bu idari para cezaları 20 Milyon Avro veya kuruluşun yıllık global cirosunun %4'ü kadar olabilmektedir. Bugüne kadar kesilen en ağır idari para cezası 204,6 milyon Avro ile British Airways havayolları şirketine kesilmiştir.

GDPR Uyum Hizmet Kapsamı

GDPR Uyum Hizmeti kapsamında yenilikçi denetim ve yönetim modelimizi kullanan ekibimizden veri koruma uzmanlarımız, kuruluşunuzu 360 derecelik bir incelemeden geçirmektedirler. Bu sayede tamamen kuruluşa özgü çözümler üretebiliyoruz. GDPR Uyum hizmeti ile;s

  • Kuruluşunuzun durumu tespit edilecek,
  • Kuruluş olarak sahip olduğunuz temel fonksiyonlarınız belirlenecek,
  • Her fonksiyonunuzla ilgili olarak hangi taraflarla veri alışverişi yaptığınız tespit edilecek,
  • Her bir tarafın hangi verilerini işlediğiniz belirlenecek,
  • Her bir tarafla kişisel veri alışverişi yapmanıza sebep olan faaliyetleriniz sıralanacak,
  • Her bir faaliyetin sebep olabileceği kişisel veri riskleri belirlenecek,
  • Her bir tarafla olan veri alış verişinizden kaynaklanabilecek riskleri önlemek için uyum ve kontrol belgeleri üretilecek,
  • Her bir fonksiyon, taraf ve faaliyetten kaynaklanan risklerinizden oluşan bir RİSK Karnesi oluşturulacak,
  • Tüm bu süreçleri tam olarak gözlemleyip, kontrol edebilmeniz için önerilerimizi de içeren nihai bir RİSK Raporu oluşturulacaktır.
Neden Clock&Wise ?
Bizi tercih etmeniz için önemli sebepler
Uluslararası Vizyon

Günümüzde veriler saniyeler içinde tüm dünyayı dolaşabiliyor. Bu yüzden kişisel verilerin korunması sınır aşan bir sorundur. Uluslararası tecrübemizle sınır aşan sorunlarınıza çözüm bulabiliriz.

Çok Disiplinlik

Kişisel verilerin korunması yönetimin, hukukun ve tekniğin birleşiminden oluşmuş çok disiplinli bir sorun alanıdır. Çok disiplinli ve tecrübeli ekibimizle kurumunuzun ihtiyaçlarını daha iyi anlıyoruz.

Uzmanlık

Yönetim, hukuk ve teknik alanlarında uzman ve tecrübeli ekibimizle karmaşık veri sorunlarınıza analitik yaklaşımla pratik çözümler üretebiliyoruz.

Yazan, Çizen Ekip

Clock&Wise olarak kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği bizim için yüzeysel bir iş değil. Konuya bilimsel olarak da bakıyor, sürekli düşünüyor ve üretiyoruz.

KVBlog

Clock&Wise olarak farklı sektör ve alt alanlarla ilgili olarak ürettiğimiz şimdiden yüzlerce sayfayı bulan içeriğe blogumuzdan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Bulut Uygulaması

Kuruluşların karmaşık veri süreçlerini yönetebilmeleri için ürettiğimiz, risk odaklı ve 360 derece yönetim imkanı sağlayan bulut uygulamamızla işleriniz çok kolaylaşacak.

Sertifikalandırma

ISO 27001 denetçisi ekibimizle bilgi güvenliği alandında uluslararası kabule sahip bir sertifika almanıza yardım edebiliriz.

Özelleştirilmiş Çözümler

Her sektör ve her kuruluş, farklı kişisel verileri, farklı yoğunlukta ve farklı şekillerde işliyor. Bizim için her danışanımız farklıdır ve kendine özgü çözümler ister.

Bize Güvenenler

Türkiye'nin Lider Markaları Bizi Tercih Ediyor

Sıkça Sorulan Sorular
Bir Türk firması olarak GDPR beni de etkiler mi?
AB’de oturan kişilerin verilerini işleyen tüm veri sorumluları ve bunlara hizmet veren tüm veri işleyenler KVK’dan bağımsız olarak ayrıca GDPR’a da uyumlu olmak zorundadırlar. Bu zorunluluk KVK Kanunu ve GDPR arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Bir başka ifade ile KVK’ya uyumlu olmak, GDPR’a uyumlu olmak için yetmemektedir. Turizm, sağlık ve eğitim sektörlerindeki kuruluşların GDPR konusunu dikkate almalarını öneririz.
GDPR, KVK Kanunundan daha detaylı ve kapsamlı düzenlenmiştir. Aynı zamanda GDPR için Avrupa Birliği resmi dillerinden birisinde içerik ve belge üretmeniz gerekecektir. Bu sebeple KVK uyumlu olmanız sizi GDPR uyumlu kılmayacaktır.
GDPR, 16 yaşından küçüklerin verisinin bilgi toplumu hizmetlerinde işlenebilmesini (üye ülke yasaları ile bu 13 yaş olarak belirlenmemişse) velinin/vasinin iznine bağlamıştır. Küçüğün özellikle biyometrik veriler gibi özel nitelikli verileri işlenecekse, bu veriler kuruluş dışında taraflarla paylaşılacaksa ve AB dışındaki ülkelerde yerleşik kuruluşlarla paylaşılacaksa açık rıza alınmasını gerektirecektir.